ตามรอยรส (ชาติ) บางลำพู (Clipping News จากพื้นที่ชุมชนบางลำพู เสนอโดย Urban Ally)

หมวดหมู่ รายงานพิเศษ , โดย : admin , 8 กันยายน 65 / อ่าน : 101


ตามรอยรส (ชาติ) บางลำพู (Clipping News จากพื้นที่ชุมชนบางลำพู เสนอโดย Urban Ally)

ตามรอยรส (ชาติ) ย่านบางลำพู

เพราะอาหารคือสิ่งที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ หนึ่งในกิจกรรมไฮไลท์ของ Urban Ally Festival ในย่านพระนคร จึงอยู่ในรูปของกิจกรรม ‘ตามรอยรส (ชาติ) ย่านบางลำพู’ ที่พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับเมือง ผ่านนิทรรศการวีดีโอสารคดี ตลาดและกิจกรรมการชิม

วิดีโอสารคดีนี้นำเสนอเรื่องราวที่มาที่ไปของอาหารในย่านบางลำพู ซึ่งผสมผสานวัฒนธรรมชาติพันธุ์ต่างๆ ทั้งไทย มอญ จีนและแขกเข้าด้วยกัน โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นที่พิพิธบางลำพู ระหว่างวันที่ 5-13 กุมภาพันธ์ 2565 และเป็นส่วนหนึ่งของ Bangkok Design Week x Urban Ally Festival 2022

‘ตามรอยรส(ชาติ) ย่านบางลำพู’ จัดโดย อ.ดร. นิพัทธ์ชนก นาจพินิจ อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์อาหารและวัฒนธรรม ร่วมกับ Op-portunist นักออกแบบด้านชุมชนเมือง และออกแบบจัดทำวีดีโอสารคดีโดย Baboon Hub

เนื้อหาต้นฉบับจาก Urban Ally ( https://www.youtube.com/watch?v=PVHg91S8cTM )


ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]