ไกด์เด็กบางลำพู" เล่าเรื่องย่านกลางกรุง ผ่านการท่องเที่ยวชุมชน : คุณเล่า เราขยาย (31 มี.ค. 65)

หมวดหมู่ รายงานพิเศษ , โดย : admin , 5 สิงหาคม 65 / อ่าน : 79


"ไกด์เด็กบางลำพู" เล่าเรื่องย่านกลางกรุง ผ่านการท่องเที่ยวชุมชน : คุณเล่า เราขยาย (31 มี.ค. 65) คิดถึงกรุงเทพ คิดถึงการพัฒนาและเติบโตที่ก้าวกระโดด แต่ด้านหนึ่งก็ยังเป็นเมืองที่พยายามคงไว้ด้วยวิถีวัฒนธรรม หลายปีมาแล้วที่เยาวชนคนรุ่นใหม่ย่านบางลำพู ที่สนใจ และเห็นความสำคัญของเรื่องราววัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ในชุมชนของตัวเอง รวมตัวกันเพื่อพัฒนาย่านอย่างสร้างสรรค์ ด้วยการทำท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์ บอกเล่าถึงของดีที่ซ่อนอยู่ในชุมชนย่านบางพู ทั้งศิลปะ อาคาร สถาปัตยกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ ผ่านการเดินสำรวจไปตามจุดต่าง ๆ ทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับพ่อค้า แม่ค้าในย่านนี้ด้วย ติดตามชมรายการ "คุณเล่า เราขยาย" ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมย้อนหลังได้ทาง http://www.thaipbs.or.th/KhunLaoปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]