สสส. เสริมเทคนิคการก้าวสู่การเป็น Nano Influencer ก่อนปิดคอร์ส ระยะที่ 1 เพื่อเดินหน้า สู่ระยะที่ 2 หวังปั้นเยาวชนเป็นนักสื่อสารสร้างสรรค์เต็มรูปแบบ

24 กรกฎาคม 65 / อ่าน : 201

สสส. เสริมเทคนิคการก้าวสู่การเป็น Nano Influencer ก่อนปิดคอร์ส ระยะที่ 1 เพื่อเดินหน้า สู่ระยะที่ 2 หวังปั้นเยาวชนเป็นนักสื่อสารสร้างสรรค์เต็มรูปแบบ


24 กรกฏาคม พ.ศ.2565 ที่ห้องประชุม Lavender 2 ชั้น 3 โรงแรมทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ กทม.โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม โดยแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ ถอดบทเรียน หลังทำงานของเยาวชน 4 ภูมิภาค โดยกระบวนการถอดบทเรียนวันนี้เป็นการมองไปสู่เป้าหมายของการทำงานของนักสื่อสารสร้างสรรค์ ว่าการก้าวไปสู่เป้าหมายได้ต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง โดยรองศาสตราจารย์ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ และทีมงาน


จากนั้นมีการบรรยาย หัวข้อ “เรียนรู้จากตัวอย่าง Nano Influencer” โดย คุณอุมาพร ตันติยาทร , คุณสืบพงษ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต , คุณแมนรัตน์ แปลกลำยอง และคุณณภัทร ตั้งสง่า


และปิดท้ายด้วยการนำเสนอผลการถอดบทเรียน โดยรองศาสตราจารย์ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ และชี้แจงทิศทางการทำงานในระยะต่อไป โดยดร.ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการโครงการ ก่อนมีการมอบรางวัล Nano Influencer ดีเด่นให้กับทีมที่ผ่านการประเมินจำนวน 9 ทีม ก่อนมีการกล่าวปิดกิจกรรม โดย ผศ.ดร.ประภาส นวลเนตร ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส.


ตามด้วยการถ่ายภาพรวม ซึ่งบรรยากาศงานแบบเต็มๆ จะนำมาถ่ายทอดให้ชมกันเร็วๆ นี้ ที่ www.artculture4health.com
ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]