ประกาศผลผู้ผ่าน การคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. 2 ตำแหน่ง

หมวดหมู่ ประกาศแผนงานฯ , โดย : admin , 6 กรกฎาคม 65 / อ่าน : 506ประกาศผลผู้ผ่าน การคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


 

1. ตำแหน่ง นักวิชาการบริหารโครงการ ประจำแผนงานฯ

ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวนิภาภัทร  เสือดารา


2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน 

ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวพอฤทัย  เกียรติศิลปิน

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2565

 

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

 การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]