ประกาศด่วน!!! รับสมัคร หัวหน้านักวิชาการบริหารโครงการ ประจำแผนงานฯ จำนวน 1 อัตรา

หมวดหมู่ ประกาศแผนงานฯ , โดย : admin , 11 พฤษภาคม 65 / อ่าน : 2,055


 

ประกาศด่วน!!!

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. 

รับสมัคร หัวหน้านักวิชาการบริหารโครงการ ประจำแผนงานฯ 

จำนวน  1 อัตรา 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  

- ดูแลงานด้านระบบการบริหารงานโครงการย่อยของแผนงานฯ ที่รับทุนจาก สสส.ด้านสื่อและกิจกรรมร่วมสมัย

- ประสานงานและจัดการประชุมร่วมกับภาคีผู้รับทุน สสส. ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ภาครัฐ เอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

- วางแผนและจัดกิจกรรมและงบประมาณโครงการ สรุปรายงานเพื่อรายงานต่อที่ประชุมแผนงานฯ

- บริหารลูกทีมที่เป็นนักวิชาการในโครงการ และบริหารระบบสำนักงานของแผนงานฯ

- ประสานงานด้านการตรวจสอบโครงการ กับผู้ตรวจสอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน สสส.

- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

- เพศชายหรือหญิงก็ได้

- จบการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า ด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-  มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการ การประสานงาน การจัดกิจกรรมและการประชุม การลงพื้นที่ในชุมชน อย่างน้อย 2 ปี หากมีประสบการณ์บริหารโครงการย่อยของ สสส. จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft office รวมถึงโปรแกรมอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี

- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ รับผิดชอบสูง กระตือรือร้น รักการเรียนรู้และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี 

- สามารถทำงานล่วงเวลาวันธรรมดา หรือวันเสาร์-อาทิตย์ได้

- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ครั้งละ 3-5 วันต่อเดือน (กรณีมีภาระกิจเพื่อปฏิบัติงานนอกสถานที่) 

- ไม่สูบบุหรี่ และหรือ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 

อัตราเงินเดือน   :   30,000 บาท

 

ผู้สนใจส่งประวัติประสบการณ์การทำงาน และการศึกษา และหลักฐานการสมัคร  

มาที่ ทาง Email : [email protected]  

       (โดยระบุว่าหัวข้อว่าสมัครงานหัวหน้านักวิชาการบริหารโครงการ) 

ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัคร  คลิกที่นี่   

สิ้นสุดการรับสมัคร 30 มิถุนายน 2565 ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]