ประกาศแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างผู้รับเหมาประเภทงานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการเผยแพร่ โดยวิธีการคัดเลือกรูปแบบเจาะจงผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หมวดหมู่ ประกาศแผนงานฯ , โดย : admin , 9 กุมภาพันธ์ 65 / อ่าน : 870


ไม่สามารถแสดงตัวอ่าน PDF บนอุปกรณ์นี้ได้

ท่านสามารถเปิดไฟล์ได้โดย คลิกที่นี่

เปิดอ่านจุลสารประกาศแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างผู้รับเหมาประเภทงานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการเผยแพร่โดยวิธีการคัดเลือกรูปแบบเจาะจงผู้ประกอบการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ด้วยแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีความประสงค์จะจ้างผู้ดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อดำเนินการผลิตชุดจัดการความรู้ และคู่มือด้านการออกแบบนวัตกรรม และเทคโนโลยี ในรูปแบบพ็อกเกตบุ๊ก และไฟล์ดิจิตอล เพื่อการเผยแพร่ สู่สาธารณะในวงกว้าง งบประมาณทั้งสิ้นไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาทถ้วน (สามแสนบาทถ้วน) และต้องดำเนินการประเมินงบประมาณตามความเป็นจริง โดยมีรายละเอียดและขอบเขตของงาน (TOR) ปรากฏเอกสารแนบท้ายประกาศนี้


ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]