รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน ประจำแผนงาน จำนวน 1 อัตรา

หมวดหมู่ ร่วมงานกับเรา , โดย : admin , 14 ธันวาคม 64 / อ่าน : 1,375


 

ด่วน

รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน ประจำแผนงาน 

จำนวน  1 อัตรา 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  

-     ดูแลงานด้านการเงินและภาษีกับสรรพากรพื้นที่

-     จัดทำงบประมาณการเงินบัญชีโครงการ และรายงานทางการเงินและบัญชี การปิดงบบัญชีโครงการ

-     จัดทำงบประมาณการใช้จ่ายประจำเดือน เพื่อรายงานการประชุมประจำเดือน

-     จัดทำรายงานการเงินโครงการ

-     งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณลักษณะและคุณสมบัติผู้สมัคร 

-          อายุไม่เกิน 35 ปี

-          มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินและบัญชี 1 ปี หรือมากกว่า

-          จบการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-         ทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft officeและ Microsoft excel รวมถึงโปรแกรมอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี

-          มีความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น และรักการเรียนรู้

-          มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี 

-          สามารถทำงานล่วงเวลาวันธรรมดา หรือวันเสาร์-อาทิตย์ได้

-          สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ครั้งละ 3-5 วันต่อเดือน (กรณีมีภาระกิจเพื่อปฏิบัติงานนอกสถานที่) 

-          สามารถเริ่มงานได้ทันที

** หากมีประสบการณ์ในการบันทึกบัญชีโครงการ สสส. จะพิจารณาเป็นพิเศษ

กรณีผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือไม่สูบบุหรี่

อัตราเงินเดือน   :   17,000 บาท (เป็นไปตามโครงการองค์กร)

 

ผู้สนใจส่งประวัติประสบการณ์การทำงาน และการศึกษา และหลักฐานการสมัคร  

มาที่ ทาง Email : [email protected] (โดยระบุว่าหัวข้อว่าสมัครงานเจ้าหน้าที่การเงิน)
ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัคร  คลิกที่นี่  

สิ้นสุดการรับสมัคร 10 มกราคม 2565ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]