รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน ประจำแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. จำนวน 1 อัตรา

หมวดหมู่ ร่วมงานกับเรา , โดย : admin , 15 กันยายน 64 / อ่าน : 451


ด่วน 

รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน ประจำแผนงาน  

จำนวน  1 อัตรา

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  

-     ดูแลงานด้านการเงินและภาษีกับสรรพากรพื้นที่

-     จัดทำงบประมาณการเงินบัญชีโครงการ และรายงานทางการเงินและบัญชี การปิดงบบัญชีโครงการ

-     จัดทำงบประมาณการใช้จ่ายประจำเดือน เพื่อรายงานการประชุมประจำเดือน

-     จัดทำรายงานการเงินโครงการ

-     งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณลักษณะและคุณสมบัติผู้สมัคร 

-          เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

-          มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินและบัญชี 1 - 3 ปี หรือมากกว่า

-          จบการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-         ทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft officeและ Microsoft excel รวมถึงโปรแกรมอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี

-          มีความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น และรักการเรียนรู้

-          มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี 

-          สามารถทำงานล่วงเวลาวันธรรมดา หรือวันเสาร์-อาทิตย์ได้

-          สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ครั้งละ 3-5 วันต่อเดือน (กรณีมีภาระกิจเพื่อปฏิบัติงานนอกสถานที่)

-          สามารถเริ่มงานได้ทันที

** หากมีประสบการณ์ในการบันทึกบัญชีโครงการ สสส. จะพิจารณาเป็นพิเศษ

กรณีผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือไม่สูบบุหรี่

อัตราเงินเดือน   :   ตามตกลง หรือพิจารณาตามประสบการณ์

 

ผู้สนใจส่งประวัติประสบการณ์การทำงาน และการศึกษา และหลักฐานการสมัคร  

มาที่ Email : artculture4health@gmail.com (โดยระบุว่าหัวข้อว่าสมัครงานเจ้าหน้าที่การเงิน)


ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัคร  คลิกที่นี่ 

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร คลิกที่นี่

สิ้นสุดการรับสมัคร  15 ตุลาคม 2564

ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com