ต้องตรวจโควิด-19 ตอนไหน?...

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 3 พฤษภาคม 64 / อ่าน : 160


ต้องตรวจโควิด-19 ตอนไหน?...
และหากเราพบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด มีตรวจพบว่าสถานที่นั้นๆ มีผู้ป่วยโควิด-19 เราต้องปฏิบัติตัวอย่างไร?

ข้อมูลนี้ มีคำตอบ....
ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-219-3897-8 โทรสาร : 02-219-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com