ในสถานการณ์ แบบนี้ จะต้องดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดให้ห่างไกล covid-19 และโรคทางเดินหายใจ จากไวรัสต่างๆ ทำได้ง่ายๆ ดังนี้..

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 30 เมษายน 64 / อ่าน : 186


ในสถานการณ์ แบบนี้ จะต้องดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดให้ห่างไกล covid-19 และโรคทางเดินหายใจ จากไวรัสต่างๆ ทำได้ง่ายๆ ดังนี้..


#สสส.
#แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
#โควิด19
#ไวรัสปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-219-3897-8 โทรสาร : 02-219-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com