การสัมมนา เรื่อง การเปิดภูมิพื้นที่ไตรภาคีศิลปวัฒนธรรม 4 ภูมิภาค

หมวดหมู่ รายงานพิเศษ , โดย : admin , 19 เมษายน 64 / อ่าน : 231


การสัมมนา เรื่อง การเปิดภูมิพื้นที่ไตรภาคีศิลปวัฒนธรรม 4 ภูมิภาค

วันพุธที่7เมษายน2564 ณ ห้อง402. อาคารรัฐสภาปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-219-3897-8 โทรสาร : 02-219-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com