คนค้นฅน : "เซียง" ศิลปินสร้างสรรค์ชีวิต l Full ( 28 มีนาคม 2564)

หมวดหมู่ รายงานพิเศษ , โดย : admin , 31 มีนาคม 64 / อ่าน : 326


คนค้นฅน : "เซียง" ศิลปินสร้างสรรค์ชีวิต l Full ( 28 มีนาคม 2564)

#คนค้นฅนrerun #เรื่องดีต้องแชร์ 

“ครูเซียง” ศิลปินหนุ่ม

ผู้ใช้ศิลปะและการละคร “สร้างคน”

กับโรงละครเล็กๆที่เขาอุทิศทั้งชีวิตและจิตใจ

เพื่อบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม

สร้างภูมิคุ้มกันชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน

อีกทั้งสร้างโอกาสและใบเบิกทาง

ให้เด็กๆก้าวสู่อนาคตที่ดี

#คนค้นฅน : "เซียง" ศิลปินสร้างสรรค์ชีวิต

รับชมเวลา 20.00 น. หน้าเพจ คนค้นฅน 
https://fb.watch/4zEeXT_86x/ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-219-3897-8 โทรสาร : 02-219-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com