ประกาศเลื่อนกิจกรรมการประกวดโครงการ Design Hero Challenge

หมวดหมู่ ประกาศแผนงานฯ , โดย : admin , 13 เมษายน 63 / อ่าน : 2,908


ประกาศเลื่อนกิจกรรมการประกวดโครงการ Design Hero Challenge

 


 เนื่องด้วยสถานะการณ์ การระบาด ของไวรัส Covid - 19 ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น เพื่อการดำเนินการตามมาตราการ Social Ditancing ทางโครงการจึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนดหรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยผู้ที่สมัครเข้าร่วมกับโครงการไว้ก่อนหน้านี้ ทางโครงการจะยังคงรักษาสิทธิ์การสมัครไว้ให้ท่าน และจะสอบถามเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมอีกครั้ง ในช่วงการประกาศกิจกรรมรอบต่อไป

 

 ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]