ประกาศด่วน!!! รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน ประจำแผนงานฯ จำนวน 1 อัตรา

หมวดหมู่ ประกาศแผนงานฯ , โดย : admin , 11 พฤษภาคม 65 / อ่าน : 1,536


ประกาศด่วน!!!

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. 

รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน ประจำแผนงานฯ 

จำนวน  1 อัตรา 


 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  

-ดูแลงานด้านระบบเอกสารการเงินและภาษีอากรโครงการ

-จัดทำงบประมาณการเงินโครงการ และรายงานทางการเงินและบัญชี การปิดงบบัญชีโครงการ

-วางแผนและจัดทำงบประมาณ และสรุปรายงานการเงินการใช้จ่ายรายเดือนเพื่อรายงานต่อที่ประชุม

-ประสานงานธุรกรรมการเงินกับธนาคาร สรรพากรพื้นที่ และผู้ตรวจสอบบัญชี

-งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

-เพศชาย หรือเพศหญิง ก็ได้

-จบการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft office Microsoft excel รวมถึงโปรแกรมอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี

-มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงิน บัญชี หากมีประสบการณ์มากกว่า 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการเงิน บัญชีในโครงการของ สสส.จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-มีความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น และรักการเรียนรู้

-มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี 

-สามารถทำงานล่วงเวลาวันธรรมดา หรือวันเสาร์-อาทิตย์ได้

-สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ครั้งละ 3-5 วันต่อเดือน 

   (กรณีมีภาระกิจเพื่อปฏิบัติงานนอกสถานที่) 

-ไม่สูบบุหรี่ และหรือ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 

อัตราเงินเดือน   :   17,000 บาท

 

ผู้สนใจส่งประวัติประสบการณ์การทำงาน และการศึกษา และหลักฐานการสมัคร  

มาที่ ทาง Email : [email protected] 

(โดยระบุว่าหัวข้อว่าสมัครงานเจ้าหน้าที่การเงิน)


ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัคร  คลิกที่นี่ 

สิ้นสุดการรับสมัคร 30 มิถุนายน 2565ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]