นายพงษ์ศักดิ์ คนขยัน กับโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วน ปีที่ 3

หมวดหมู่ ข่าวสาร/กิจกรรม , โดย : admin , 8 กรกฎาคม 2562 / อ่าน : 848

นายพงษ์ศักดิ์ คนขยัน โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ บอกเกี่ยวกับการเข้าร่วมและการทำงานในโครงการ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)” ปีที่3 ภูมิภาค ว่า จากการได้เข้าร่วมโครงการทางโรงเรียนได้หาอัตลักษณ์ที่เป็นของตนเองมาใช้ เพราะทางพื้นที่โดยรอบโรงเรียนเรามีชาติพันธ์หลายชาติพันธ์ด้วยกัน เราจึงเอาจุดนี้มาเป็นองค์ความรู้ในการรักษาสุขภาพ และสร้างสรรค์สื่อ

รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เผยแพร่ชาติพันธ์ต่างๆ ที่อยู่รอบๆ โรงเรียน พร้อมทั้งเมื่อทำสื่อออกมาแล้ว มีการส่งเสริมสุขภาพให้กับนักเรียน สังเกตุว่าเด็กในโรงเรียนมีทั้งความรู้ และสุขภาพดีไปพร้อมๆ กัน

ไปฟังเรื่องนี้กันโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : media.associalschool@gmail.com