นางสาวจันทวรรณ พลวัฒน์ กับโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วน ปีที่ 3

หมวดหมู่ ข่าวสาร/กิจกรรม , โดย : admin , 8 กรกฎาคม 2562 / อ่าน : 531

นางสาวจันทวรรณ พลวัฒน์ โรงเรียนบ้านลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่บอกเกี่ยวกับการเข้าร่วมและการทำงานในโครงการ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)” ปีที่3 ภูมิภาค ว่า กิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นกิจกรรมที่มี theme งานวัด ซึ่งมีบริบทของชุมชน มีการประยุกต์เครื่องเล่นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับงานวัดมาใช้ พร้อมทั้งมีการบูรณาการทุกอย่างเข้ากับกลุ่มสาระความรู้ต่างๆ

ทั้งนี้เพื่อให้เด็กมีส่วนร่วมกับทุกๆ กิจกรรมให้เด็กๆ ได้มาทำงานและสร้างสรรค์สื่อด้วยตัวเอง

จะมีกิจกรรมอะไร อย่างไรเกิดขึ้นบ้าง ไปฟังกันโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : media.associalschool@gmail.com