นางอรนุช เชาวนปรีชา กับโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วน ปีที่ 3

หมวดหมู่ ข่าวสาร/กิจกรรม , โดย : admin , 8 กรกฎาคม 2562 / อ่าน : 496

นางอรนุช เชาวนปรีชา โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ บอกเกี่ยวกับการเข้าร่วมและการทำงานในโครงการ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)” ปีที่3 ภูมิภาค ว่า ที่ผ่านมาเด็กในโรงเรียนมีปัญหาโรคอ้วน เมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้เด็กลดน้ำหนักได้

ในกิจกรรมมีทั้งการให้ความรู้เรื่องการบริโภคอาหาร การเลือกรับประทานอาหาร การออกกำลังกายที่เหมาะสม รับประทานเข้าไปเท่าไร ต้องออกกำลังกายเท่านั้น จะได้ไม่อ้วน

โรงเรียนมีการทำงานอย่างไร ไปฟังกันโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : media.associalschool@gmail.com