นางสาวนวพรรณ อินต๊ะวงศ์ กับโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วน ปีที่ 3

หมวดหมู่ ข่าวสาร/กิจกรรม , โดย : admin , 8 กรกฎาคม 2562 / อ่าน : 823

นางสาวนวพรรณ อินต๊ะวงศ์ โรงเรียนครุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (วัดสวนตาล) จังหวัดน่าน บอกเกี่ยวกับการเข้าร่วมและการทำงานในโครงการ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)” ปีที่3 ภูมิภาค ว่า กิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นการประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมที่มีในจังหวัดน่าน นั่นคือ แม่น้ำน่าน และเรือ มาทำกิจกรรม ซึ่งทำให้ได้สื่อสร้างสรรค์และกิจกรรมขึ้นทั้งหมด 5 กิจกรรม ซึ่งจากกการทำงานนั้นได้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน มีการทำงานร่วมกันทั้งเด็กและคนในชุมชน และจากการทำสื่อ ทำให้ปัญหาโรคอ้วนในเด็กลดลง

ไปฟังเรื่องนี้กันโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : media.associalschool@gmail.com