ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านขุนประเทศ กับโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วน ปีที่ 3

หมวดหมู่ ข่าวสาร/กิจกรรม , โดย : admin , 8 กรกฎาคม 2562 / อ่าน : 552

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร เล่าถึงโครงการ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)” ปีที่ 3 ที่ตนได้ทำทั้งในปีที่ผ่านมา และประโยชน์จากการได้เข้ามาร่วมโครงการนี้ กับทางแผนงานสื่่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

ไปฟังเด็กๆ บอกเกี่ยวกับเรืื่องนี้กันโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : media.associalschool@gmail.com