ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์ กับโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วน ปีที่ 3

หมวดหมู่ ข่าวสาร/กิจกรรม , โดย : admin , 8 กรกฎาคม 2562 / อ่าน : 557

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์ ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บอกเกี่ยวกับการเข้าร่วมและการทำงานในโครงการ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)” ปีที่3 ภูมิภาค ว่า ในกิจกรรมที่เกิดขึ้นเราได้มีการแต่งเพลงเกี่ยวกับการลดอ้วนขึ้น 3 เพลง

ทั้งยังมีการแข่งทำอาหารจากพืช ผัก ผลไม้ที่ปลูกกันเองด้วย และเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงได้มีการส่งเสริมการออกกำลังกายในช่วงเย็นด้วย

จากการเข้าร่วมกิจกรรม สังเกตุได้ว่าเพื่อนๆ น้ำหนักลดลง มีสุขภาพดีขึ้น

ลองไปฟังเรื่องนี้จากน้องๆ กันโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : media.associalschool@gmail.com