การอบรมเชิงปฏิบัติการของเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ 17 จังหวัดภาคเหนือภายใต้มูลนิธิสร้างเสริมศิลปวัฒนธรรมภาคประชาชน

หมวดหมู่ สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม , โดย : admin , 23 กันยายน 60 / อ่าน : 470


วันอาทิตย์ที่ 10 – วันจันทร์ที่ 11  กันยายน  พ.ศ. 2560 ณ  โรงแรมแม่โขง  เดลต้า  บูติค  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการของเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ 17 จังหวัดภาคเหนือภายใต้มูลนิธิสร้างเสริมศิลปวัฒนธรรมภาคประชาชน โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของ โดยทีมวิทยากรได้มอบหมายงานให้แกบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ลองนำเสนอเรื่องราวดีๆ ในมุมมองของนักข่าวผ่านสกู๊ปโพสไปยังFacebook #FeedDD#MASS

 ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com