การถอดบทเรียนคณะทำงานและภาคีเครือข่าย สื่อเป็นโรงเรียนของสังคมภายใต้มูลนิธิสร้างเสริมศิลปวัฒนธรรมภาคประชาชน

หมวดหมู่ สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม , โดย : admin , 23 กันยายน 60 / อ่าน : 461


วันเสาร์ที่ 9 กันยายน  พ.ศ. 2560 เวลา 10.00-17.00 น. ณ  โรงแรมแม่โขง  เดลต้า  บูติค  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย การถอดบทเรียนคณะทำงานและภาคีเครือข่าย สื่อเป็นโรงเรียนของสังคมภายใต้มูลนิธิสร้างเสริมศิลปวัฒนธรรมภาคประชาชน เพื่อถอดองค์ความรู้ในการพัฒนางานต่อไป โดยกลุ่มเป้าหมายคือคณะทำงานและผู้รับผิดชอบหลักของโครงการ ใน

 


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com