การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ การปฏิรูปการเรียนรู้ “สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม” ครั้งที่ 2

หมวดหมู่ สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม , โดย : admin , 23 กันยายน 60 / อ่าน : 430


เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 9.30 -12.30 น. ณ ห้องสัมมนา 2 อาคาร D องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ การปฏิรูปการเรียนรู้ “สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม” ครั้งที่ 2 เพื่อคณะทำงานและนักวิชาการพี่เลี้ยงได้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ รวมไปถึงหารือทิศทางการทำงานภายใต้ โครงการ“ปฏิบัติการขับเคลื่อนนักสื่อสารสร้างสรรค์ ให้สื่อเป็นโรงเรียนของสังคมแห่งการเรียนรู้”ปีงบประมาณ 2560 และการเชื่อมต่อเพื่อขับเคลื่อนการทำงานเพื่อสร้างพื้นที่ต้นแบบอย่างยั่งยืน 

 


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com