โครงการหาอยู่ หากิน วิถีถิ่นบ้านเรา จัดกิจกรรม นิทรรศการ อวดโฉมเรือไทยฯ เทิดไท้องค์ภูมิพล

หมวดหมู่ กลาง , โดย : admin , 23 กันยายน 60 / อ่าน : 616


ในวันที่ 17 กันยายน 2560   ณ  บ้านหัถตกรรม ศิลป์ สร้าง สุข และโรงเรียน สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ท้องถิ่น  โครงการหาอยู่ หากิน วิถีถิ่นบ้านเรา จัดกิจกรรม นิทรรศการ อวดโฉมเรือไทยฯ เทิดไท้องค์ภูมิพล โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อเผยแพร่ความรู้การต่อเรือจำลอง และประวัติของเรือชนิดต่างๆ ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้การประดิษฐ์ เพื่อให้เด็กได้ร่วมทำกิจกรรมมากขึ้น อีกทั้งผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในพระราชกรณียกิจของ รัชกาลที่ ๙ ที่เกี่ยวข้องกับเรือ และได้รับความรู้เกี่ยวกับเรือไทย เด็กๆ สามารถประดิษฐ์ว่าวไทยได้ และได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกด้วย  

 


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com