โครงการค่ายและเวทีละครเยาวชนพลังบวกสร้างเสริมสุขภาวะ2559-2560 : คำสอนของพ่อสู่วิถีทางแห่งสุขภาวะ

หมวดหมู่ กลาง , โดย : admin , 23 กันยายน 60 / อ่าน : 534


                                ในวันเสาร์ที่ 2 และ วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 น ถึง 18.00 น ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย  โครงการค่ายและเวทีละครเยาวชนพลังบวกสร้างเสริมสุขภาวะ2559-2560 : คำสอนของพ่อสู่วิถีทางแห่งสุขภาวะ ได้จัดกิจกรรมค่ายและเวทีละครเยาวชนพลังบวกสร้างเสริมสุขภาวะ มีกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้: การนำเสนอการแสดงจากทีมวิทยากรและโรงเรียนเจ้าภาพ / การแสดงตัวอย่างจากกิจกรรมที่ผ่านมาตลอดทั้งโครงการ มีการอบรมเชิงปฏิบัติการละครเพื่อการสร้างแรงบันดาลใจจาก “9 คำสอนพ่อ” และปฏิบัติการสร้างละครจากแรงบันดาลใจ     “รำลึก 9 คำสอนพ่อ” อีกทั้งมีเสวนาถอดบทเรียนการสร้างสรรค์ละครเวทีแรงบันดาลใจ – สุนทรียสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเยาวชนอีกด้วย 


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com