กำหนดการเปิดนิทรรศการ ร.ร.วัดมัชฌันติการาม วันที่ 22 กันยายน 2560

หมวดหมู่ ประกาศแผนงานฯ , โดย : admin , 13 กันยายน 60 / อ่าน : 975


นิทรรศการ 

"พุงไม่มี ศรีมัชฌันฯ ขยันออกกำลังกาย" 

เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ภายใต้ชื่อที่ว่า“อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักผลไม้)”ปีที่ 2

โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม  สำนักงานเขตบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร

------------------------------------------------------------------------------------------------------

เวลา

                       รายการกิจกรรม                        

 

สถานที่

08.00 น.

กิจกรรมหน้าเสาธง

สนามโดม

09.00 น.

นำเสนอโครงการ power point

ห้องประชุม

09.00 น

 

 

 

 

 

 

 

 

เปิดโครงการ

 

นักเรียนร่วมกิจกรรมพร้อมกันที่สนามโดม

เชิญคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติ ณ จุดรับรอง

เชิญประธานรับการกล่าวรายงาน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา  กล่าวรายงาน

    “พุงไม่มี ศรีมัชฌันฯ ขยันออกกำลังกาย”

สนามโดม

พิธีมอบรางวัลการประกวด

-          บันทึกเมนูอาหารสุขภาพดี มัชฌัน

-          ประกวดเมนูสุขภาพดี เมนูแม่ลูกผูกพัน

-          สุขภาพดี “ที่ลานเพลิน BURN พุง”

-          การเต้นตาราง 9 ช่องประกอบเพลง

-          ครูผู้ประสานงาน/ครูสุขภาพดีไม่มีเกิน

10.00 น.

ชมการแสดง โชว์

1)   การแสดงเต้นตาราง เก้าช่องประกอบเพลง

2)   การแสดง เต้น กิจกรรม Sport  Day

      ออกกำลังกาย ผสมผสาน ฮูลาฮูป

 

ชมกิจกรรมตามฐานกิจกรรม

กิจกรรมที่ 1  ความรู้ คู่การออกกำลังกาย

-          เอกสารเผยแพร่โครงการ/เอกกสารความรู้/แผ่นพับ

-          ความรู้เรื่องการออกกำลังกาย บรรยายประกอบ

BMI (Body mass Index)

-          ยืดเหยียด ร่างกาย ออกำลังกาย ละลายไขมัน 

 

เวลา

รายการกิจกรรม

สถานที่

 

กิจกรรมที่ 2 เมนูอาหารสุขภาพดี ที่มัชฌันฯ

 การสาธิตการประกอบอาหารเมนูที่ชนะการประกวด (ช็อปชิม)

     ผู้ปกครองนักเรียน

     นักเรียนและนักเรียน

     ครูและบุคลากร

 

 

11.00 น.

กิจกรรมที่ 3 ลานเพลิน Burn พุง

-          สาธิตการออกกำลังกาย ที่ลานเพลิน Burn พุง

บาร์โหน / ขึ้นลง/ยกน้ำหนัก

     -  นักเรียน ม.2  สมรรถภาพทางกาย สลายพุง

     -  เด็กอนุบาล

            -  พื้นที่ ตารางเก้าช่อง

 

สนามเล็ก

 

 ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com