กำหนดการเปิดนิทรรศการ ร.ร.มัธยมปุรณาวาส วันที่ 28 กันยายน 2560

หมวดหมู่ ประกาศแผนงานฯ , โดย : admin , 10 กันยายน 60 / อ่าน : 845กำหนดการนิทรรศการ  

ผู้พิทักษ์รักสุขภาพ 

ภายใต้โครงการ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม้)”ปีที่ 2  

วันศุกร์ ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 

ณ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส   สำนักงานเขตทวีวัฒนา  กรุงเทพมหานคร 

 

13.00 น.

13.30 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.30 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.30 น. 

- นำเสนอโครงการที่ห้องประชุมอินทนิล

- ประธานเดินทางมาถึงโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส (อาคารพลศึกษา)

- กล่าวรายงานเปิดกิจกรรม “ผู้พิทักษ์รักสุขภาพ”

- ประธานกล่าวเปิดงาน

- พิธีมอบเกียรติบัตร

        1. ประกวดเมนูของแม่

        2. ประกวดภาพถ่ายคู่เมนูโปรดของแม่

        3. มอบเกียรติบัตรโรงเรียนเครือข่าย

- ชมการแสดง ชุดรำวงสายใย มปณ.   

- เชิญประธานและคณะกรรมการเดินชมชมนิทรรศการตามฐานต่างๆ

          ฐานที่ 1 กิจกรรม GR-Code เมนูคู่แคลอรี่ สุภาพดีด้วยรำวงรักสุขภาพ          

          ฐานที่ 2 กิจกรรมหล่อสวยด้วยอาหารสุขภาพ

          ฐานที่ 3 กิจกรรมสุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องไปฟิตเนส

          ฐานที่ 4 กิจกรรม My Daily Activities

          ฐานที่ 5 กิจกรรมหนังสั้น ผู้พิทักษ์รักสุขภาพ

-นักเรียนเข้าร่วมนิทรรศการผู้พิทักษ์รักสุขภาพตามฐานต่างๆ  /รับของรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรม 

- กล่าวปิดกิจกรรม พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

- คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนมัธยมปุรณาวาส ส่งประธาน คณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

 

**หมายเหตุ       กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม         

 ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com