สื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสาน ยกระดับเครือข่ายสู่มหาลัยภูมิปัญญาแห่งอีสาน

หมวดหมู่ สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม , โดย : admin , 6 กันยายน 60 / อ่าน : 322


โดยเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสาน ประกอบด้วย 9 เครือข่ายที่ทำงานด้านศิลปวัฒนธรรมในอีสาน คือ

1.เครือข่ายหมอลำหุ่นคณะเด็กเทวดา จ.มหาสารคาม เป็นสาขาวิชา การละครเพื่อการพัฒนาสังคม 
2.เครือข่ายเยาวชนดนตรีภาคอีสาน จ.ขอนแก่น เป็นสาขาวิชา นาฏลีลาเยียวยาสุขภาวะ 
3. เครือข่ายสื่อพื้นบ้านสร้างสุขดนตรีวัยใส จ. สุรินทร์ เป็นสาขาวิชา ดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้ 
4.เครือข่ายมโหรีเพลงผ้าปักธงชัย จ.นครราชสีมา เป็นสาขาวิชา หัตกรรมพื้นบ้านการทอผ้า
5.เครือข่ายเด็กรักป่า จ.สุรินทร์ เป็นสาขาวิชา ศิลปะธรรมชาติ 
6.เครือข่ายคารวะ จ.นครราชสีมา เป็นสาขาวิชา เพลงพื้นบ้านเพื่อการเรียนรู้ท้องถิ่น 
7.เครือข่ายศิลปินเพื่อการปฏิรูปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น เป็นสาขาวิชา วัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาสังคม 
8.เครือข่ายหน่อไม้หวาน จ.เลย เป็นสาขาวิชา พัฒนาสังคม 
9.เครือข่ายเยาวชนหนังบักตื้อโพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ เป็นสาขาวิชา หนังประโมทัยเพื่อการพัฒนาชุมชน 

โดยมีวิสัยทัศน์ในการทำงานว่า ภูมิปัญญาของเรา คือการศึกษาของโลกปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com