กิจกรรม "ขุดเมือง" ผลงานของน้องๆ ป.3 - ป.4 เรามาสร้างเมืองกันเถอะ : เมืองในดิน in น่าน

หมวดหมู่ เหนือ , โดย : admin , 5 กันยายน 60 / อ่าน : 456


กิจกรรม "ขุดเมือง" .. ผลงานของน้องๆ ป.3 - ป.4 .. เรามาสร้างเมืองกันเถอะ ..กิจกรรมศิลปะผ่านพื้นที่สมมติ ..
พื้นที่กระดาษที่ว่างเปล่าที่ถูกแต่งเติมด้วยจินตนาการกับความเป็นจริง .. 
ช่วยสร้างสรรค์ สร้างพื้นที่ในฝันของเด็กๆ ..


ขอขอบคุณ แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรม สร้างเสริมสุขภาพ  
#กลุ่มดินน้ำมัน #เมืองในดินinน่าน #น่าน


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com