โครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วน(ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม้)กิจกรรม Internal meeting ครั้งที่2 วันที่ 30ส.ค.60

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 1 กันยายน 60 / อ่าน : 290เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2560 ที่ห้องประกายเพชร ชั้น 2  โรงแรมเอเชียกรุงเทพ โครงการ“อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน  (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)” ปีที่ 2 ได้จัดกิจกรรม Internal meeting ครั้งที่ 2   โดยมี อาจารย์มานพ แย้มอุทัย  ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. กล่าวต้อนรับสื่อสร้างสรรค์จำนวนมากกว่า 20 โรงเรียน

โดยมีอาจารย์จุรี สุวรรณศิลป์  ทีมพัฒนาศักยภาพ ได้ชี้แจงภาพรวม ก่อนจะให้ทุกโรงเรียนพบกับพี่เลี้ยง Creative เพื่อนำเสนอกิจกรรมที่ทำในโครงการฯ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากพี่เลี้ยงที่เป็นนักโฆษณาสร้างสรรค์มืออาชีพ อาทิ คุณชูเกียรติ  ครูทรงธรรม คุณอรวรรณ ดิษฐโยธิน คุณอารียา  พรศิริวิวัฒน์ คุณอารียา  พรศิริวิวัฒน์ และคุณอารียา  พรศิริวิวัฒน์ ก่อนจะนำไปปรับใช้กิจกรรมในครั้งต่อไป  

 

ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com