เมืองในดิน in น่าน ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์56 (โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน)

หมวดหมู่ เหนือ , โดย : admin , 1 กันยายน 60 / อ่าน : 450


ผลงานน้องๆ ป.1- ป.2 .. ผ่านกิจกรรม "เมืองในดิน in น่าน"ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 (โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน)

 ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com