ฮูปแต้ม วัฒนธรรมสองฟากฝั่ง รากเหง้าของ ไทย ลาว : ข่าวโดย Nation TV

หมวดหมู่ มัลติมีเดีย , โดย : admin , 31 สิงหาคม 60 / อ่าน : 291


 

 

 

 

         "มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสโมสรนักเขียนภาคอีสานและสมาคมนักประพันธ์ลาว จัดสัมมนา ฮูปแต้ม วัฒนธรรมสองฟากฝั่ง ไทยลาว ครั้งที่ 4 เพื่อเชื่อมสัมพันธ์โดยใช้วรรณกรรมและศิลปวัฒนธรรมกับสองประเทศ โดยปีนี้ได้หยิบยกเรื่อง ฮูปแต้มหรือจิตรกรรมฝาผนังมาเป็นเรื่องหลักในการพูดคุย ติดตามรายงานจากคุณ พรพรรณ เพ็ชรแสน"

 

 

 ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com