คาราวาน GenZ เด็กเกาะลันตา Strong บนถนนย่านเมืองเก่า (ศรีรายา) กระบี่

หมวดหมู่ สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม , โดย : admin , 31 สิงหาคม 60 / อ่าน : 243


คาราวาน GenZ เด็กเกาะลันตา Strong บนถนนย่านเมืองเก่า (ศรีรายา) เกาะลันตา กระบี่ ปูพรมก่อนเริ่มงานพื้นที่สื่อสร้างสรรค์ ในมหกรรม Young Guide ก(ล)าง จอ @ลันตา / นักสื่อสารสร้างสรรค์ชุมชน ภายใต้ ยุทธศาสตร์สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรม สร้างเสริมสุขภาพ สสส. 

 

 

 

ขอบคุณ ภาคี Gen Z มูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com