วัยโจ๋อวดเจ๋ง ตอน มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ชนะเลิศสร้างสรรค์สื่อ - ช่อง 3 family

หมวดหมู่ มัลติมีเดีย , โดย : admin , 7 สิงหาคม 60 / อ่าน : 364


จากเด็กดีมาดูกลุ่มเด็กเก่ง จากโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ที่คว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดสร้างสรรค์สื่อและกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ หัวข้อ อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน โดยมีการรณรงค์กิจกรรม 3 กิจกรรม และสื่อรณรงค์ 7 สื่อ เพื่อให้นักเรียน คุณครู และผู้ปกครอง ทำความเข้าใจในเรื่องของโภชนาการ นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ซึ่งจะเป็นอย่างไรติดตามจากวัยโจ๋อวดเจ๋ง

 

 
ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com