"กะลาสร้างสุข" เพื่อสร้างเด็ก GenZ Strong

หมวดหมู่ ใต้ , โดย : admin , 7 สิงหาคม 60 / อ่าน : 315


สุขจากกะลา สู่ไร่สุขสันต์ แรงบันดาลใจจาก ชื่อหมู่บ้านสู่ "กะลาสร้างสุข" เพื่อสร้างเด็ก GenZ Strong แกนนำแถวสองผ่านกระบวนการละครสร้างสรรค์ สู่การเล่นและกินผักในเด็กเล็กของชุมชน และยังคิดต่อยอดเป็นสวนสุขภาพจากกะลาให้กับผู้สูงวัยในชุมชน มีของเล่นจากมะพร้าว มีขนมอร่อยๆน่าทานน่าเล่น มีละครหุ่นกะลาสู่การเปลี่ยนแปลง และมีมิตรภาพจากพี่ๆมาเพาะรักและปลูกสัมพันธ์ที่ดีอีกด้วยด้วย

 


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com