การแสดงตีลอง และฟัดแซ้ กลุ่มบัวระวง จังหวัดพะเยา

หมวดหมู่ เหนือ , โดย : admin , 4 สิงหาคม 60 / อ่าน : 356


การแสดง ตีลอง และฟัดแซ้ ของกลุ่มบัวระวง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ดุดัน คึกคัก ได้สุขภาพกาย

กิจกรรมตามรอย กลองชาติพันธุ์ และตำนานนกโต ที่แม่ฮ่องสอน

ห้องประชุมอาคารดงรัก วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ๒๘-๓๐  กรกฎาคม ๒๕๖๐

ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายภาคเหนือปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com