การแสดงจากเวียงป่าเป้า จังหวัด เชียงราย

หมวดหมู่ เหนือ , โดย : admin , 4 สิงหาคม 60 / อ่าน : 323


การแสดงจากเวียงป่าเป้า จังหวัด เชียงราย 

กลองปู่จา ตีได้ทุกเทศกาล เช่น ตีก่อนวันพระเพื่อบ่งบอกว่าพรุ่งนี้ถึงวันพระ ตีในงานปอยหลวง แห่ ล้วนแต่สอดแทรกไว้ทั้งความเชื่อ และภูมิปัญญา

กิจกรรมตามรอย กลองชาติพันธุ์ และตำนานนกโต ที่แม่ฮ่องสอน

ห้องประชุมอาคารดงรัก วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ๒๘-๓๐  กรกฎาคม ๒๕๖๐

ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายภาคเหนือ


 


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com