กำหนดการกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายของโครงการเรารักท่าพระ จังหวัดขอนแก่น

หมวดหมู่ สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม , โดย : admin , 31 กรกฎาคม 60 / อ่าน : 313


กำหนดการกิจกรรมการประกวดถ่ายภาพ ของโครงการเรารักท่าพระ จังหวัดขอนแก่น สรุปดังนี้ 

๑.กำหนดส่งภาพ ภายในวันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. สถานที่ส่งภาพ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลท่าพระ  

๒.ประกาศผลการตัดสิน ในวันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.

๓. ผู้ชนะการประกวด รับโล่ / เงินรางวัล พร้อมใบประกาศฯ ในวันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม  ๒๕๖๐   ณ เวทีกลาง ตลาดท่าพระ ๑๐๐ ปี เวลา ๑๗.๐๐ น.

 


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com