ติดตามอ่าน และดาวน์โหลดจุลสารศิลป์สร้างสุข ฉบับที่32 เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2560 ที่นี่เลย

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 27 กรกฎาคม 60 / อ่าน : 367


จุลสารศิลป์สร้างสุข ฉบับที่32 เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2560

 

Content

 

เรื่อง                                                                                                                                                                 หน้า

เปิดบ้านศิลป์สร้างสุข                                                                                                                                             2

เรื่องเด่นประจำฉบับ 

            อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวานมันเค็ม เพิ่มผักผลไม้) ปี2                                                                                 4 

ส่งต่อความสุข  

            D7days ทำดี ทำได้ทุกวัน                                                                                                                       10 

เก็บสุขมาเล่า

            Spark U ปลุกใจคนสามวัย ไทเชียงคาน สืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญา                                                                12

            Spark U ปลุกใจเมือง #ภาคอีสาน มีอะไร?...                                                                                              15

บอกกล่าวเล่าสุข          

             Young Guide ชวนเด็กสร้างเกาะลันตาในฝัน                                                                                             16

เก็บตกมาฝาก

              ศิลป์สร้างสุข วัฒนธรรมสานสายใย ภูมิปัญญาไทยยั่งยืน                                                                                19

ไขปัญหาประลองปัญญา

               เกมพิชิต 6 สมการ บวกลบคูณหารกับอะไรเนี่ย ?                                                                                        23
 ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com