นิทรรศการผลงานภาพวาดศิลปะเกาะลันตาในฝัน พร้อมพิธีมอบรางวัล

หมวดหมู่ ใต้ , โดย : admin , 25 กรกฎาคม 60 / อ่าน : 400


"เกาะลันตาในฝัน" เสียงบรรเลงรองแง็งจากชุมชนบ้านร่าหมาด บนแพขนานยนตร์ บรรเลงก่อนเริ่มงาน ผ่านสื่อพื้นบ้านเสน่ห์ชุมชนลันตา มุมมองความงดงามของเด็กๆ ในเกาะลันตากว่า70คน ใน 15 โรงเรียนประถม

ผ่านสื่อศิลปะสร้างสรรค์ที่บ่งบอกความฝันเอกลักษณ์ของเกาะลันตา นิทรรศการผลงานภาพวาดศิลปะเกาะลันตาในฝัน พร้อมพิธีมอบรางวัล และการแสดงพื้นบ้าน พร้อมอาหารหวานจากชุมชนทุ่งหยีเพ็ง บนเรือแพ 24 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com