กิจกรรมสืบสาน เรียนรู้ฮูปแต้มวัดโพธารามบ้านดงบัง และ ฮูปแต้มวัดป่าเลไลย์

หมวดหมู่ อีสาน , โดย : admin , 24 กรกฎาคม 60 / อ่าน : 380


กิจกรรมสืบสาน เรียนรู้ฮูปแต้มวัดโพธารามบ้านดงบัง ต.ดงบัง จ.มหาสารคาม และ ฮูปแต้มวัดป่าเลไลย์ บ้านหนองพอก อ.นาดูน มหาสารคาม

โดยมีปราชญ์ชาวบ้านพ่อคำไหล ศรีวิเศษ และพ่ออุรา อุปัชฌาย์ เป็นวิทยากร ในโครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสาน

 

แม้จะเป็นลูกหลานบ้านนี้แต่ไม่เคยรู้เรื่องเลย สอบถามญาติพี่น้องเรื่องราวบนฝาผนัง ก็หาคนรู้ลึกซึ้ง ละเอียดได้น้อย

ทั้งที่มีคนเข้ามาศึกษาเรียนรู้มากมาย แต่คนในท้องถิ่นไม่มีโอกาสได้รับการคืนข้อมูลอย่างเป็นทางการทำให้คิดต่อ ต้องหาโอกาสพาชาวบ้านเรียนรู้อย่างจริงจัง

เพื่อสืบต่ออย่างภาคภูมิใจ การศึกษาดูงานครั้งนี้ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสาน ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส.


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com