ประชุมพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรม(ภาคกลาง)ครั้งที่1 .. 22 ก.ค.@นนทบุรี

หมวดหมู่ ประกาศแผนงานฯ , โดย : admin , 21 กรกฎาคม 60 / อ่าน : 390


กำหนดการประชุมพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรม (ภาคกลาง) ครั้งที่ 1

วันเสาร์ที่ 22 กรกฏาคม พ.ศ.2560

ณ โรงแรมริชมอนด์สไตลิชคอนเวนชั่นโฮเทล ถนนรัตนาธิเบศร์ อำเภอเมือง จ.นนทบุรี

........................................................................................

 

เวลา         

 9.30

ลงทะเบียนและรับอาหารว่าง

10.00

ประธานเครือข่าย (อ.ไพจิตร ศุภวารี) กล่าวต้อนรับสมาชิก และตัวแทนจากเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรม(ภาคกลาง)

10.15

เลขานุการคณะทำงานเครือข่ายภาคกลาง (อ. กันยิกา ชอว์)  กล่าวถึงวัตถุประสงค์การประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายฯ (ภาคกลาง)

ครั้งที่ 1 นี้

 

และการเข้าร่วมกิจกรรมการ โครงการพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ ๒

ณ บ้านโคกสลุง จ.ลพบุรี (ของพี่มืด คุณประทีป อ่อนสลุง) 

ในวันที่ 29-30 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 นี้

10.30

เชิญตัวแทนแต่ละกลุ่ม แนะนำตนเอง และปรึกษาหารือกิจกรรมสัญจรเครือข่ายภาคกลาง ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ร่วมกัน  

12.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00

 

 

 

15.30

เชิญตัวแทนแต่ละกลุ่ม แนะนำตนเอง และบอกเล่ากิจกรรมในช่วงปีที่ผ่านมา เพื่อให้เพื่อนร่วมเครือข่าย ได้รู้จักและรับทราบการทำงานในปัจจุบันของเครือข่ายแต่ละหน่วย

เลขานุการคณะทำงานเครือข่ายภาคกลาง (อ. กันยิกา ชอว์) 

กล่าวสรุปการประชุม

15.50

ประธานเครือข่าย (อ.ไพจิตร) กล่าวขอบคุณเพื่อนสมาชิกเครือข่ายทุกหน่วย และปิดการประชุม

16.00

เดินทางกลับภูมิลำเนา


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com