โรงเรียนบ้านขุนประเทศ จัดโครงการ "Bankhun Station ไม่มีวันอ้วน" ภายใต้โครงการ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)” ปีที่ 2

13 กรกฎาคม 60 / อ่าน : 640

โครงการการสร้างสรรค์สื่อเพื่อการรณรงค์ลดน้ำหนักในเด็กระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 

ภายใต้ ชื่อที่ว่า “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน  (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)” ปีที่ 2


 

โครงการ Bankhun Station ไม่มีวันอ้วน โรงเรียนบ้านขุนประเทศ ได้จัดกิจกรรมที่ชื่อว่า Plearn Station เป็นกิจกรรมนิทรรศการเรื่องการบริโภคอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ โดยมีกิจกรรมย่อยดังนี้

1.เกมเมจิกบอกซ์ 

   
   

 

2.เกมคู่หูรู้ใจห่วงใยครอบครัว 

 

 

3.เปิดกิจกรรมBankhun Station ไม่มีวันอ้วน

 

 

4.กิจกรรมให้ความรู้

 

 

 

5.นักข่าวรุ่นเยาว์ ( NO FAT NEWS)

 

 

 

และยังได้จัดกิจกรรม Diet Station เป็นกิจกรรมประกวดเมนูอาหารเพื่อปรับเปลี่ยนรายการอาหารเช้า อาหารกลางวันให้มีคุณภาพ 
ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com