ปลุกใจเมืองเลย กับ ลานรู้เรียนเปลี่ยนชีวิต Spark U #ภาคอีสาน

หมวดหมู่ Spark U , โดย : admin , 13 กรกฎาคม 60 / อ่าน : 372


ปลุกใจเมืองเลย กับลานรู้เรียนเปลี่ยนชีวิต โดยกลุ่มหน่อไม้หวาน และ คนสามวัยหัวใจเดียวกัน ณ ถนนเลาะเลย เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมา 

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเลยมาเป็นประธานในการเปิดงานและรับหนังสือเรียกร้องของเด็กเยาวชนที่ต้องการให้มีพื้นที่สร้างสรรค์ในจังหวัด #ปลุกใจไทเลย #สปาร์คยูอีสาน

 


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com