กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ปลุกใจไทนาดูน" Spark U #ภาคอีสาน

หมวดหมู่ Spark U , โดย : admin , 13 กรกฎาคม 60 / อ่าน : 411


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ปลุกใจไทนาดูน" ในโครงการ Spark U #ภาคอีสาน

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 โดยการนำเอาละครหุ่นไปแสดงเพื่อปลุกใจคนในพื้นที่ ให้มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น 

โดยครูเซียงหมอลำหุ่น คณะเด็กเทวดา พร้อมเยาวชนและครูอาจารย์ ร่วมแสดงหมอลำหุ่นให้กับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ชม พร้อมกับร่วมทำกิจกรรมเวริ์คช็อปย้อมผ้า ทำหุ่นกระติ๊บข้าว และทอเสื่อ #สปาร์คยูอีสาน #ปลุกใจไทนาดูน

 


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com