เผยแพร่ผลงาน "สืบค้นเมืองเก่าบ้านเราศรีฐาน" ณ วัดจอมศรี เทศบาลนครขอนแก่น

หมวดหมู่ อีสาน , โดย : Northeast60-0006 , 12 กรกฎาคม 60 / อ่าน : 270


ชาวชุมชนศรีฐาน พร้อมเผยแพร่ผลงาน "สืบค้นเมืองเก่าบ้านเราศรีฐาน" ณ วัดจอมศรี เทศบาลนครขอนแก่น  ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 นี้ ตั้งแต่เวลา 15.30 น.เป็นต้นไป หลังลงพื้นที่สืบค้นข้อมูลในพื้นที่ตัวเอง 3 วัน ตั้งแต่วันที่ วันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560

เพื่อ เก็บข้อมูล ประวัติชุมชน สถานที่สำคัญ และของดีชุมชน และนำมานำเสนอให้ผู้สนใจเข้าร่วมชม  

 


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com