ปลุกใจเมืองอีสาน กับโครงการ สืบค้นเมืองเก่า บ้านเราศรีฐาน

หมวดหมู่ อีสาน , โดย : Northeast60-0006 , 6 กรกฎาคม 60 / อ่าน : 252


โครงการปลุกใจเมือง สืบค้นเมืองเก่าบ้านเราศรีฐาน ของเทศบาลนครขอนแก่น  เดินทางมาใกล้สำเร็จแล้ว  หลังชาวบ้าน นักเรียน ครู ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ร่วมกันลงพื้นที่ชุมชนศรีฐาน เป็นเวลา 3 วันคือ วันที่ 30 มิถุนายน และ 1-2 กรกฎาคม ที่ผ่านมา 


โดยเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 60 ชาวชุมชนบ้าน วัด โรงเรียน ได้สรุปข้อมูลที่ได้มา เพื่อนำเสนอต่อสมาชิกในกลุ่มและสมาชิกกลุ่มอื่น มีทั้งประวัติชุมชน สถานที่สำคัญ ของดีของฝาก แผนที่เดินดิน สารคดีนำเสนอเรื่องราวชุมชน ซึ่งข้อมูลที่ได้มา บอกได้เลยว่า แม้แต่ชาวชุมชนบางคนก็ยังไม่เคยรู้มาก่อน 


ของเล่นโบราณ คนอีสานเรียก ขาโถกเถก ประชุมหาข้อสรุป ก่อนนำเสนอร่วมกัน 

ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com