ศิลป์สร้างสุข สื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชน ที่บ้านท่ามะพร้าวทำเรื่องดีดีในชุมชนผ่านกะลาที่ไม่ใช่แค่กะลามะพร้าว

หมวดหมู่ ใต้ , โดย : admin , 3 กรกฎาคม 60 / อ่าน : 335


ศิลป์สร้างสุข สื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนเวทีประชุมสร้างความร่วมมือในโครงการสื่อศิลปวัฒนธรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงกับภาคีและหน่วยงานของชุมชนที่เกี่ยวข้องพร้อมน้องๆแกนนำในโรงเรียนบ้านท่ามะพร้าว

สื่อศิลปวัฒนธรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงสุขภาวะในชุมชน บ้านท่ามะพร้าว เราจะทำเรื่องดีดีในชุมชนผ่านกะลาที่ไม่ใช่แค่กะลามะพร้าวกัน และวาระ"ผัก" ที่จะชวนเด็กๆในชุมชนมายกระดับเรื่องกิน เรื่องผัก (ลดหวาน ลดเค็ม) กัน

#FeedDD #Mass #Kiddeeidol #ศิลป์สร้างสุข


บ้านท่ามะพร้าว สร้างสุขด้วยสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชน 


     เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 กลุ่มละครมาหยา ศูนย์สื่อสารเด็กไทยฯ (องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขที่4314) โดยแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. พร้อมผู้บริหารโรงเรียนบ้านท่ามะพร้าว และ ผู้นำชุมชนบ้านท่ามะพร้าว ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ร่วมจัดเวทีประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือในโครงการสื่อศิลปวัฒนธรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่ามะพร้าว จังหวัดกระบี่ นายปริวัตร กิจนิตย์ชีว์ ประธานโครงการวิถีชุมชนท่ามะพร้าวสร้างสุขด้วยกะลา ได้กล่าวว่า ในเวทีครั้งนี้ ถือเป็นเวทีแรกของจุดเริ่มต้นที่ขับเคลื่อนผ่านสื่อศิลปวัฒนธรรมในชุมชน ด้วยการจัดหารือกับผู้ใหญ่ในชุมชน และผู้บริหารโรงเรียนถึงแนวทางในการสร้างความร่วมมือพร้อมหาจุดร่วมในการสร้างแกนนำเด็กในชุมชนพร้อมการใช้สื่อศิลปวัฒนธรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง และในเวทีครั้งนี้ มีนายฮาริส มาศชาย หัวหน้าศูนย์สื่อสารเด็กไทยฯ พร้อมนายการานี แดงร่า มาร่วมนำเสนอแนวทางและทิศทางการสร้างความร่วมมือและกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายใน 3เดือนนี้ ถึงกระบวนการในการเรียนรู้ ทักษะฉลาดรู้ทางสื่อ ฉลาดรู้ทางสุขภาวะ ด้านความมั่นคงทางอาหารในเด็กปฐมวัยในชุมชน พร้อมการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์และพื้นที่เรียนรู้สุขภาวะชุมชน โดยเชื่อมโยงกับประเด็นทางด้านสุขภาวะเศรษฐกิจสร้างสรรค์อีกด้วย การใช้สื่อศิลปวัฒนธรรมบ้านท่ามะพร้าวเพื่อการเปลี่ยนแปลงสุขภาวะในชุมชน ที่ประชุมได้มีแนวความคิดตรงกันในการใช้สื่อของ "กะลามะพร้าว" ของ บ้านท่ามะพร้าว ผ่านการเรียนรู้สู่กระบวนการสร้างสรรค์ ทั้งการสร้างแกนนำเด็ก รวมถึงการรณรงค์และส่งเสริมค่านิยมเรื่องโภชนาการ ด้านการกินผักเพื่อลดหวาน ลดเค็มในเด็กปฐมวัยด้วย ด้าน นายสมพงษ์ แออ้อย ครูโรงเรียนบ้านท่ามะพร้าว ได้กล่าวถึง ชุมชนบ้านท่ามะพร้าวว่า เป็นชุมชนที่มีต้นทุนดี ทั้งทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถึงแม้จะเป็นชุมชนที่ไม่ใช่ทางผ่าน แต่ถือเป็นชุมชนที่ชาวบ้านให้ความร่วมมือและมีความรักห่วงแหนในวิถีชีวิตประเพณีที่ดีงาม ที่ผ่านมาชุมชนบ้านท่ามะพร้าวได้ตระหนักถึงเรื่องสิ่งเเวดล้อมไปพร้อมกับการบุคลากรในชุมชน การนำเรื่องสื่อศิลปวัฒนธรรมเข้ามาสร้างกระบวนการเรียนรู้ถือเป็นเรื่องที่ดีที่ให้เกิดการตระหนักรู้และเข้าใจชุมชนมากยิ่งขึ้น สื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชน จึงเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนถึงพฤติกรรมในการสร้างสุขภาวะที่ดีที่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยความหวังของเรื่องดีดีในชุมชนบ้านท่ามะพร้าวผ่านกะลาที่ไม่ใช่แค่กะลามะพร้าว รวมถึงวาระ"ผัก" ที่จะชวนเด็กๆในชุมชนมายกระดับเรื่องกิน เรื่องผัก (ลดหวาน ลดเค็ม) กันปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com