เมื่อ 3ดี คิดดี คือ การสร้างสื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี สู่การเป็นนักสื่อสารสร้างสรรค์สู่สุขภาวะ

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 16 มิถุนายน 60 / อ่าน : 252


เมื่อ 3ดี คิดดี คือ การสร้างสื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี สู่การเป็นนักสื่อสารสร้างสรรค์สู่สุขภาวะ


คิดดีไอดอล สื่อดี-มีไอเดีย ติดตามในแฟนเพจ #Kiddeeidol


อยากเห็นหน้า #FeedDD ให้เป็น #Mass ดีดี
และ #Kiddeeidol
ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com