พลเมืองเด็กตื่นรู้เท่าทันสื่อ สร้างเจ้าบ้านที่ดี ด้วยมือเยาวชนชาวเล อูรักลาโวยจบ้านสังก้าอู้ และบ้านทุ่งหยีเพ็ง

หมวดหมู่ สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม , โดย : admin , 24 พฤษภาคม 60 / อ่าน : 471


วันที่สาม งดงามและเข้มข้น


 

 ▪️น้องๆลงพื้นที่ถ่ายทำสารคดี "พลเมืองเด็กตื่นรู้เท่าทันสื่อ สร้างเจ้าบ้านที่ดี" [สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม] กลุ่มเยาวชนชาวเลอูรักลาโวยจบ้านสังก้าอู้ และ บ้านทุ่งหยีเพ็ง เด็กๆได้เรียนรู้การเขียนบทสารคดี โดยพี่เล็ก-พี่ชาย fm.104 และการสื่อสารออนไลน์ดิจิตอลจากพี่ๆDtac เน็ตอาสา และเรื่องราวในชุมชนกับ ผอ.รร.บ้านสังก้าอู้
▪️เรื่องราวในการสื่อสารที่เด็กๆได้เริ่มต้นคิดผ่านประเด็น 4เรื่องที่มีความน่าสนใจ ภายใต้แนวคิดพลังสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม ได้แก่ ภาษาชาวเลอูรักลาโวยจที่กำลังหายไป | ทะเลปูน | ปูก้ามดาบ | ลอยแพ ทั้ง 4เรื่องเด็กๆได้ลงพื้นที่พร้อมถ่ายทำ โดย..กลุ่มละครมาหยา และพี่เลี้ยงจาก นักศึกษานิเทศศาสตร์ มรภ.ภูเก็ต และ นักศึกษานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี


▪️จุดคานงัดสำคัญ คือ การพัฒนาคุณภาพคนไทยทั้งมวลให้เป็น“นักสื่อสารสร้างสรรค์” (Creative Communicator) เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ (Active Citizen) และผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) การบูรณาการปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อระบบการเรียนรู้ใหม่ ให้เป็นการศึกษาเพื่อคนทั้งมวล (Inclusive Education) ผ่านสื่อสารมวลชน
▪️“นักสื่อสารสร้างสรรค์” (Creative Communicator) เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ (Active Citizen) และผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) การบูรณาการปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อระบบการเรียนรู้ใหม่ ให้เป็นการศึกษาเพื่อคนทั้งมวล (Inclusive Education) ผ่านสื่อสารมวลชนจากภาคประชาชน 
▪️กลุ่มละครมาหยา ศูนย์สื่อสารเด็กไทย , โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ , สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่ , แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

(Cr.ข้อมูลข่าว ฮาริส กระบี่)
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com